Hoe leuk is het om samen met de paarden te werken aan jullie relatie?

Gezinsondersteuning

Yentlecare biedt naast individuele paardencoaching sessies ook mogelijkheden om als gezin aan de slag te gaan met de paarden.

Soms zijn er kleine of grote zorgen in het gezin die jullie zelf of met je naasten kunnen oplossen. Het kan ook voorkomen dat er zich complexe problemen voordoen waarbij er hulp nodig is. De gezinsondersteuning van Yentlecare is er om het gezin te herstellen en de eigen kracht van het gezin te vergroten. Vanuit persoonlijk contact werken we samen met het gezin aan verandering, waarbij de kwaliteiten van jullie gezin centraal staan. Samen wordt er gewerkt aan gezelligheid en rust in de thuissituatie zodat alle gezinsleden weer vertrouwen hebben in de toekomst.

Een gezin heeft net als een kudde paarden een hiërarchie en een levendige groepsdynamiek. Paarden zijn daarom uitermate geschikt om mee samen te werken als we de sfeer en samenwerking binnen een gezin willen verbeteren, maar ook om gedragspatronen en blokkades inzichtelijk te maken.

Neem contact op

Hoe gaat het in zijn werk?

Door oplossingsgericht te werken samen met de paarden ligt de nadruk in onze begeleiding op dat wat er al goed gaat. Samen met ouders of met het kind of de jongere breiden we dat graag uit. De begeleiding kan zich richten op het ondersteunen bij de opvoeding of op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind. Dit kunnen allerlei vragen zijn; over het beter leren begrijpen van het gedrag je kind, over hoe je grenzen moet stellen, hoe je een kind moet belonen, hoe je het beste om kunt gaan met een druk kind of juist een angstig kind. Of over hoe je als gezin met elkaar omgaat. Binnen Yentlecare is er veel mogelijk en kan een coach jullie op veel gebieden ondersteunen. Stap voor stap werken we naar een stabielere thuissituatie. Zodat jouw gezin weer zelf de touwtjes in handen heeft.